O firmie


HYDROTECH
Zakład Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                                               

Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH powstał 15 grudnia 1988 roku jako firma prywatna, której właścicielem jest mgr Roman Browarski. Od samego początku firma zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem oraz nadzorem technologicznym w dziedzinie oczyszczania ścieków. Od początku istnienia zrealizowaliśmy ponad 100 inwestycji z zakresu oczyszczania ścieków.

Swoim klientom oferujemy kompleksowe usługi, począwszy od załatwienia spraw urzędowych, poprzez dobranie technologii, opracowania projektów wykonawczych, dostarczenia oraz rozruchu urządzeń, aż po rozwiązania gospodarki osadowej. Jednocześnie zapewniamy serwis wykonanych oraz zmodernizowanych przez nas oczyszczalni ścieków.                                                                                 

 

     Remontowy BOOM korzyści!                                                                                                                                                                   


 

Oferta


1. Kolektory słoneczne


Znajdujące się w ofercie TEHACO ENERGY urządzenia charakteryzują się najwyższym zaawansowaniem technologicznym, a dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań zapewniają optymalną wydajność funkcjonowania...

2. Ścieki


Jednym z zagadnień czekającym na rozwiązanie przez właścicieli domów jednorodzinnych jest bezpieczne oraz ekonomiczne odprowadzanie powstających ścieków.
Najlepiej, kiedy można ścieki odprowadzić do kanalizacji komunalnej. Jednak są takie miejsca i działki, gdzie tego komfortu nie ma...

3. Osady


Linia przeznaczona jest dla małych oczyszczalni komunalnych i przemysłowych do 300 m3/d. W efekcie procesu z 1000 dm3 osadu nadmiernego powstaje 30-40 dm3 humusu. Produkt jest stabilny i higieniczny, nadaje się więc do gospodarczego wykorzystania. Prosta obsługa nie wymaga wysokich kwalifikacji...

4. Urządzenia


Pompy do wody zanieczyszczonej i ścieków. Niezatykające się pompy do ścieków, cieczy zawierających tłuszcze, piasek i inne zanieczyszczenia stałe. Dla budownictwa i przemysłu...

5. Woda


Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH oferuje państwu kompleksowe wykonanie ujęć wody głębinowej...